Rzeczoznawca

RZECZOZNAWCA MOTOEXPERT (Bielsko-Biała)

Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT są regionalnymi partnerami  sieci rzeczoznawczej z stowarzyszenia MOTOEXPERT. Swoją działalność usługową rzeczoznawcy techniki samochodowej MOTOEXPERT wykonują przede wszystkim na rzecz osób poszkodowanych w niezawinionych wypadkach, kolizjach i stłuczkach komunikacyjnych, do jakich dochodzi za granicą (na terenie Unii Europejskiej i Szwajcarii).

Jako doświadczeni eksperci techniki samochodowej i motoryzacji, rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT oferują pomoc techniczną wszystkim osobom mającym problem z pojazdem – między innymi po awarii, kolizji, wypadku lub zakupie auta.

Regionalny rzeczoznawcy MOTOEXPERT służą radą  i fachową konsultacją techniczną w sprawach związanych z uszkodzeniem, awarią bądź nawet zniszczeniem pojazdu lub jego podzespołów w wyniku zdarzenia drogowego.

Opiniowanie szkód powypadkowych

Sieć MOTOEXPERT, zrzeszając grono wykwalifikowanych ekspertów techniki samochodowej, posiada wieloletnie doświadczenie branżowe i zawodowe w zakresie opiniowania szkód komunikacyjnych powstałych na terenie Unii Europejskiej lub w Szwajcarii.  Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT dla swoich Zleceniodawców wykonują przede wszystkim oceny stanu technicznego pojazdów powypadkowych (kompleksowe oceny i opinie techniczne będące podstawą wypłaty odszkodowania), analizy i weryfikacje jakości napraw powypadkowych oraz wyceny wartości pozostałości / wraków pojazdów. Dodatkowo rzeczoznawcy MOTOEXPERT, w ramach działalności sieci, współpracują także z kieleckim Stowarzyszeniem Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT.

Rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT specajlizują się w wycenie szkód komunikacyjnych po zdarzeniach drogowych w kraju i za granicą. Jednocześnie posiadają doświadczenie w dokonywaniu oględzin oraz opiniowaniu szkód, do których doszło np. w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii. Doradztwo i pomoc techniczna w zakresie opiniowania szkód komunikacyjnych świadczona przez rzeczoznawców MOTOEXPERT może przyczynić się do właściwej likwidacji szkody samochodowej i otrzymania przez osobę poszkodowaną pełnego, lukratywnego odszkodowania komunikacyjnego.

Rzeczoznawca samochodowy Bielsko-Biała – Rzeczoznawca techniki samochodowej MOTOEXPERT